Google Facebook TwitThis MySpace del.icio.us Digg Live

Státní zřízení

Švýcarsko je federace, často je však z historických důvodů označováno jako konfederace. Je tvořeno 26 spolkovými státy, takzvanými kantony.

Spolkový parlament

Stát je tvořen Spolkovým parlamentem, jehož členové jsou voleni na 4 roky.

Spolkový parlament má dvě komory – Nationalrat (Národní radu) a Ständerat (Stavovskou radu). Tyto dvě komory volí nejvyšší výkonný orgán, kterým je sedmičlenná Spolková rada. Základem je snaha o začlenění co největšího počtu stran na základě takzvaného Konkordance. Členové Spolkové rady jsou taktéž voleni na 4 roky.

Nationalrat – Národní rada

Národní rada má 200 členů, kteří jsou voleni v každém kantonu zvlášť. Volby probíhají proporčním systémem.

Staanderat – Stavovská rada

Stavovská rada má 46 členů. Každý kanton má 2 zástupce a každý půlkanton 1 zástupce. Každý kanton si také může zvolit způsob volby členů do Stavovské rady.

Prezident

V čele státu stojí prezident, který je volen Národní a Stavovskou radou dohromady, takzvaným Sjednoceným spolkovým parlamentem. Prezident je volen pouze na 1 rok ze členů Spolkové rady, v jejímž čele poté stojí.

Občané

Na úrovni obcí, kantonů i celé konfederace představují veškerou moc, tedy politickou, zákonodárnou i výkonnou, občané Švýcarska. Mají právo rozhodovat o ústavě, zákonech i věcných záležitostech. Každý občan má právo vyjádřit se k předkládanému návrhu a hlasovat o něm. Občanům náleží také pasivní právo kandidovat a být volen a od 20 let věku pochopitelně též aktivní právo volit. Ženy mají volební právo až teprve od roku 1971.

Občanům jsou podřízeny obecní, kantonální i spolkové parlamenty, které se často nazývají „rada“. Některá práva občanů bývají dočasně propůjčena reprezentantům, ale vždy s možností si dané právo kdykoli vrátit do své moci.

Občané mají právo připravovat petice i návrhy zákona, takzvanou iniciativu. Pokud se autorovi návrhu podaří shromáždit podpisy 100.000 voličů, musí se uskutečnit celostátní hlasování o navrhovaném zákoně.

Základem celého systému je referendum, které občanům uděluje právo veta. Je využíváno při změnách zákona, ale i pro změnu ústavy. V případě změny ústavy je účast v referendu povinná.

Obecné informace